På gång

Vilka är vi?


Torrböle är en boplats med väldigt gamla och rika kulturanor. Redan på bronsåldern 1800 – 500 f kr. lämnade människorna spår efter sig i form av hällristningar.

Vad gör vi?

Torrböle är en aktiv by där det för det mesta är något kul på gång. Titta i kalendern vad som är på gång eller titta i bildarkivet på det som varit.

Välkommen till

Torrböle

 Arbetsdag lördag 18 juni 

 

Vi träffas vid Bygdegården och delar upp oss i grupper.


Vi kommer att:


Jobba med underhåll och förbättringsarbeten i och kring
Bygdegård samt på Björkudden.


För de som inte kan delta på arbetsdagen har vi tagit fram
arbetsuppgifter som kan utföras senare.


Det finns aktiviteter som passar alla.


Kontakta Inger 070-6608707.


Medtag arbetshandskar och den utrustning som passar
din aktivitet.


Alla som är med bjuds på fika och mat.Kubbturnering i Torrböle


När: lördag 30 juli

Var: Torrböle bygdegård

Tid: 


Mer information kommer snart!