På gång

 

 

 


Arbetsdag lördag 27 juni kl 9.00

 

Vi träffas vid Bygdegården och delar upp oss i grupper.


Vi kommer att:

  • Rensa grillring vid badet på Ängersjötjärn och städa runtomkring
  • Klippa gräs och städa ur grillring vid Bygdegården
  • Se över vilka redskap vi behöver inför Slotterängsdagarna i Hummelholm
  • Ta bort klotter vid Björkudden och behandla borden

 

Vi grillar korv till lunch vid Bygdegården till de som deltar


Kubben 2020


25 Juli  KUBB – Inställt pga. Corona och de restriktioner som finns runt större evenemang mer än 50 pers.


Slåtterdagar i Hummelholm


1-2 Augusti Slåtterängarna

 

8-9 Augusti Slåtterängarna


Se information i medföljande blad och anslag på Torrböles anslagstavla.

Vilka är vi?


Torrböle är en boplats med väldigt gamla och rika kulturanor. Redan på bronsåldern 1800 – 500 f kr. lämnade människorna spår efter sig i form av hällristningar.

Vad gör vi?

Torrböle är en aktiv by där det för det mesta är något kul på gång. Titta i kalendern vad som är på gång eller titta i bildarkivet på det som varit.

Välkommen till

Torrböle