Hembygdsföreningen

Vilka är vi?


Torrböle hembygdsförening är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening med syfte att gynna social gemenskap samt berika kultur och turism i bygden.

Vad gör vi?

Hembygdsföreningens styrelse är det drivande navet i byn. De ser till att det händer saker och att resten av byn hänger med på de olika aktiviteterna.

Välkommen till

Torrböle


Hembygdsföreningens styrelse:


Ordförande: Olof Lindgren. Tel: 070-3169345


Kassör: Inger Georgsson, E-post: inger@mail.se


Ledamot: Maria Mårtensson, E-post: maria.mart@hotmail.com


Ledamot: Urban Henriksson, E-post: urban@mail.se


Ledamot: Kerstin Lindgren, E-post: kerstinlindgren@outlook.com


Suppleant: Lars-Erik Sondell


Suppleant: Kenth Jansson


Suppleant: Peter Gustafsson


Suppleant: Stig-Olov Holmgren


Suppleant: David Lindgren


Adress: Kassör Inger Georgsson, Torrböle 335, 914 90 Nordmaling


Bankgiro: 5316-0081


Organisationsnummer: 894003-5085


Medlemsavgifter: 100 kronor för vuxna, 20 kronor för barn under 18 år.


Webbansvarig: Elenor Lindberg E-post: ella@mail.se