Historik

Vilka är vi?


Torrböle tillhör Nordmalings kommun och ligger i norra Ångermanlands landskap men i Västerbottens län. Torrböle är en boplats med väldigt gamla och rika kulturanor. Redan på bronsåldern 1800 – 500 f kr. lämnade människorna spår efter sig i form av hällristningar. Totalt 11 stycken olika hällristningar har man funnit kring Laxforsen. Den största och mest välbevarade föreställer antingen en båt eller en släde enligt forskarna.


En boplatsvall från järnåldern 500 f kr. - 1050 e kr. hittades vid en arkeologisk undersökning 2003. Fyndets anses som väldigt intressant, då man funnit spår av järnsmide. ”Järnhanteringen på platsen är mycket gammal och kan vara den äldsta kända i länet” . Så står det i rapporten från utgrävningen som finns Här


Västerbottens museum har inom ramen för projektet Skog & Historia upprättat en Kultur- och Naturslinga på Öreälvens södra sida i byn. Efter den 4 km. långa slingan passerar man förbi bl.a. hällristningarna, tjärdalar och kokgropar.


1550 var 3 bönder upptagna i skatteboken. Hur byn såg ut 1646 kan du se på Historiska kartors hemsida. Vid laga skifte 1837 fanns 9 fastigheter. Idag (2010) består byn av 22 hushåll. Huvudnäringen har varit skogs- och jordbruk och på 50-talet fanns 20 aktiva bönder. Avvecklingen av jordbruket har gått fort. Någon mjölk- eller köttproduktion förekommer inte längre, utan åkrarna arrenderas och sköts till stor del av djurägare från grannbyarna. Några kalvar och hönsfåglar finns dock som minner om fornstora dagar.


Älven med de tre forsarna har gett byborna möjlighet att driva såväl sågverk, vadmalsstamp som elverk. Två broar över Öreälven finns inom byn. En fungerande bilväg mellan norra och södra sidan gjordes möjlig tack vare bybornas samarbetsförmåga och driftighet i samband med bygget av en ny bro i grannbyn Örsbäck. Ett spann från den gamla bron flyttades 1958 till byn och fungerar nu som en viktig överfart till den södra sidan.


Ett annat beundransvärt projekt utfördes av bröderna Norgren-Oskarsson som 1956 byggde en hängbro över älven. Den skapar numera en populär promenadled inom byn och är en viktig del av Öreälvsleden från Öre och uppströms.


Laxfisket i älven har alltid varit av stor betydelse för de bofasta, fisken räddade livet på många när nödåren satte in. Idag är de tre forsarna och även Orrsjön och de många tjärnarna populära utflyktsmål för fritidsfiskare från när och fjärran. Jaktmarkerna inom byn är också eftersökta, även om tillgången på älg minskat de sista åren. Att tillbringa dagen med hund och bössa i skogen, ger mycket tillfredställelse och rekreation.


Torrböle är en levande by med låg medelålder som har mycket att erbjuda alla som uppskattar att vistas i vacker natur, ha nära till strövområden och dela en god bygemenskap.


För den som är intresserad av att fördjupa sig mer i byn historia finns boken ”I fädrens spår genom Torrböle” att köpa eller låna på Nordmalings bibliotek och på Turistinformationen.

Välkommen till

Torrböle