På gång

Vilka är vi?

 

Torrböle är en boplats med väldigt gamla och rika kulturanor. Redan på bronsåldern 1800 – 500 f kr. lämnade människorna spår efter sig i form av hällristningar.

Vad gör vi?

Torrböle är en aktiv by där det för det mesta är något kul på gång. Titta i kalendern vad som är på gång eller titta i bildarkivet på det som varit.

 

 

Arbetsdag nummer 2

 

Datum: Lördag 7 oktober

 

Tid: 10:00

 

Plats: Bygdegården

 

Vi kommer att jobba med LONA Naturstigar i Torrböle.

Tillverkning och uppsättning av de sista skyltarna

 

Arbeten i och kring Bygdegården

Samla ihop skräp i förråden som ska till återvinningen

I mån av tid städning, röjning och servering.

 

Det finns aktiviteter som passar alla!

 

Medtag arbetshandskar och den utrustning som passar just din aktivitet.

 

Alla som är medoch arbetar bjuds på fik och mat.

 

Välkomna!

 

 

Välkommen till

Torrböle