LONA-projekt

LONA, vad är det?

 

Den lokala naturvårdssatsningen (LONA) är ett bidrag som ska stimulera kommuners och ideella föreningars långsiktiga naturvårdsengagemang.

LONA i Torrböle!

 

I Torrböle sökte vi bidrag för Naturstigar i Torrböle. Vi ville se över de vandringsleder som finns genom byn, dokumentera, restaurera och skylta. Vi ville även få till stånd en karta över lederna.

Välkommen till

Torrböle

Öreälven i 3D

 

Följ med på en rundtur i Öreälvens vackra natur.

Öreälven från ovan!